МЕТОДИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СИСТЕМИТЕ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

DSpace/Manakin хранилище

МЕТОДИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СИСТЕМИТЕ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МЕТОДИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СИСТЕМИТЕ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ
Автор: Ламбовска, Мая
Резюме: Статията представя инструментите за приложение на алтернативен подход за управление на риска в системите за вътрешен контрол при рево- люционни промени в развитието на организациите. В първата част на статията са демонстрирани функциите и приложението на инструментариума за идентифициране и измерване на заплахите за организацията. Във втората част на статията са описани ролята и приложението на инструментариума за противодействие на заплахите за организацията. Предложеният инструментариум е илюстриран с някои резултати от изследователски проект „Теоретични основи на вътрешен стандарт за измерване и оценяване на заплахите към организациите”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката на Р България.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3192
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p581__Economics21Book1bul2016_83_92.pdf 1.908Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов