СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА БИЗНЕС РИСКА

DLib Repository

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА БИЗНЕС РИСКА

Show full item record

Title: СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА БИЗНЕС РИСКА
Author: Колева, Росица; Касабова, Стела
Abstract: Дейността на стопанските субекти е съпътствана от множество рискове, породени от промени в средата, в която функционират. В икономичес‐ ката теория и практика са обособени три основни вида риск – инвестиционен, финансов и стопански. Последният представлява вероятност от неблагоприятни промени в пазарните и икономическите условия, които се отразяват върху най-съществените финансови показатели на предприятието. Анализът на бизнес риска представлява система от специални знания, свързани с изследване на икономическите процеси в тяхната взаимна връзка и обусловеност. Той включва количествено измерване на фактори, обуславящи динамиката на показателите за риска, както и дейности по минимализиране на неговото въздействие. В разработката се характеризират статистически методи за анализ на риска, които са приложени при практическо изследване чрез измерителите на разсейване в три акционерни дружества.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3193
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p582__Economics21Book1bul2016_93_104.pdf 1.767Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов