КОНЦЕПТУАЛНИ АСПЕКТИ НА СОЦИАЛНИЯ ДИГИТАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ

DLib Repository

КОНЦЕПТУАЛНИ АСПЕКТИ НА СОЦИАЛНИЯ ДИГИТАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ

Show full item record

Title: КОНЦЕПТУАЛНИ АСПЕКТИ НА СОЦИАЛНИЯ ДИГИТАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ
Author: Цанов, Емил
Abstract: Развитието на информационните технологии, в пряка зависимост от разрастването на технологиите и средите за социално общуване, съвместното използване на ресурси и управлението на отношенията между обектите и субектите на тези процеси, вкл. в университетските образователни системи, изисква усъвършенстването им в посока триединството „социална мрежа – управление на съдържание – управление на клиентска удовлетвореност“. Съществуват технологии, процедури и специализирани инструменти, чрез които съвременните комплексни среди за управление на съдържание да автоматизират процесите в целия жизнен цикъл на образователната дейност. Сложните и многообразни процеси, протичащи между обектите и субектите на колаборативно функциониране, изграждат възлите и отношенията в един хетерогенен, многомерен, оптимално управляем социален граф.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3205
Date: 2017


Files in this item

Files Size Format View
1ed862aeb9a9d320754526c2a29d7813.pdf 1.095Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов