Бюджетно салдо – технически и финансови аспекти

DSpace/Manakin хранилище

Бюджетно салдо – технически и финансови аспекти

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: Бюджетно салдо – технически и финансови аспекти
Автор: Лилова, Румяна; Ангелов, Петко
Резюме: В разработката се изследват въпросите, свързани с начина за определяне и икономическото значение на отделните видове бюджетно салдо по консолидираната фискална програма (КФП) и по държавния бюджет. Уточнява се, че числовият израз на разликата между величината на приходите и разходите зависи от абсолютната сума на лихвените разходи по вътрешните и външните заеми. Анализира се динамиката на разликата между величината на приходите и разходите по КФП и по държавния бюджет. Доказва се, че темповете на изменение на консолидираното касово бюджетно салдо се разминават с темповете на изменение на касовото салдо по държавния бюджет, очертава се връзката на анализираните салда с утвърдените от Маастрих и регламентирани в Закона за публичните финанси референтни стойности. Аргументира се влиянието на темпа на изменение на номиналния размер на приходите и разходите за динамиката на анализираните касови бюджетни салда. Заключава се, че величината и относителният дял на бюджетното салдо спрямо БВП не застрашават финансовата стабилност на публичните финанси.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3261
Дата: 2017


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
dd6fbf91c5b6a9f ... 260f3102af2937607b9285.pdf 2.534Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов