Доктрината Too Big to Fail и мрежата за финансова сигурност

DSpace/Manakin хранилище

Доктрината Too Big to Fail и мрежата за финансова сигурност

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: Доктрината Too Big to Fail и мрежата за финансова сигурност
Автор: Казанджиева-Йорданова, Ирина
Резюме: Глобалната финансова криза от 2007–2009 г. показа негативните последици от доктрината TBTF и необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване намесата на държавата при неплатежоспособност на системно-важни банки. В ЕС такива мерки бяха предприети най-вече при надзора на системно-важните банки, изискванията за капитал, възможностите на банката да поема загуби с вътрешни ресурси и гарантирането на депозитите. Изследването разглежда развитието на мрежата за финансова сигурност, като е поставен акцент върху схемата за гарантиране на депозитите, която е съществен компонент на мрежата за финансова сигурност. Проследена е еволюцията на схемите за гарантиране на депозитите и е направен анализ на нейното въздействие върху доктрината TBTF. В изследването се доказва, че развитието на депозитното застраховане има противоречиво въздействие върху доктрината TBTF.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3262
Дата: 2017


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
cfa93f49ee153d3 ... 97c86fe08f6fc2394709c9.pdf 2.703Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов