Доктрината Too Big to Fail и мрежата за финансова сигурност

DLib Repository

Доктрината Too Big to Fail и мрежата за финансова сигурност

Show full item record

Title: Доктрината Too Big to Fail и мрежата за финансова сигурност
Author: Казанджиева-Йорданова, Ирина
Abstract: Глобалната финансова криза от 2007–2009 г. показа негативните последици от доктрината TBTF и необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване намесата на държавата при неплатежоспособност на системно-важни банки. В ЕС такива мерки бяха предприети най-вече при надзора на системно-важните банки, изискванията за капитал, възможностите на банката да поема загуби с вътрешни ресурси и гарантирането на депозитите. Изследването разглежда развитието на мрежата за финансова сигурност, като е поставен акцент върху схемата за гарантиране на депозитите, която е съществен компонент на мрежата за финансова сигурност. Проследена е еволюцията на схемите за гарантиране на депозитите и е направен анализ на нейното въздействие върху доктрината TBTF. В изследването се доказва, че развитието на депозитното застраховане има противоречиво въздействие върху доктрината TBTF.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3262
Date: 2017


Files in this item

Files Size Format View
cfa93f49ee153d3 ... 97c86fe08f6fc2394709c9.pdf 2.703Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов