Развитие на човешкия капитал – икономически ефекти и пазарни аспекти

DSpace/Manakin хранилище

Развитие на човешкия капитал – икономически ефекти и пазарни аспекти

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: Развитие на човешкия капитал – икономически ефекти и пазарни аспекти
Автор: Хюсеинов, Баки
Резюме: В основата на модерното познание за растежа, заетостта и общественото развитие е човешкият капитал. От гледна точка на съвременното държавно устройство се отчита разходване на мащабни публични ресурси, осигуряващи както формиране на националния човешки капитал чрез системата на правителствено финансираното образование, така и дългосрочно запазване на неговата генерирана стойност чрез системата на здравеопазването и социалното подпомагане. Погледнато през призмата на теорията за обществения избор, икономиката и пазара на труда, развитието на човешкия капитал логично се определя като задача с първостепенна важност във всяка модерна политическа доктрина за обществено развитие. Целта на разработката е да систематизира и критично обследва проблемната база на процеса на развитие на човешкия капитал от гледна точка на икономическия растеж и пазара на труда.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3263
Дата: 2017


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
df7415c159172a7 ... b38d26f5b200d637381e18.pdf 1.940Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов