Развитие на човешкия капитал – икономически ефекти и пазарни аспекти

DLib Repository

Развитие на човешкия капитал – икономически ефекти и пазарни аспекти

Show full item record

Title: Развитие на човешкия капитал – икономически ефекти и пазарни аспекти
Author: Хюсеинов, Баки
Abstract: В основата на модерното познание за растежа, заетостта и общественото развитие е човешкият капитал. От гледна точка на съвременното държавно устройство се отчита разходване на мащабни публични ресурси, осигуряващи както формиране на националния човешки капитал чрез системата на правителствено финансираното образование, така и дългосрочно запазване на неговата генерирана стойност чрез системата на здравеопазването и социалното подпомагане. Погледнато през призмата на теорията за обществения избор, икономиката и пазара на труда, развитието на човешкия капитал логично се определя като задача с първостепенна важност във всяка модерна политическа доктрина за обществено развитие. Целта на разработката е да систематизира и критично обследва проблемната база на процеса на развитие на човешкия капитал от гледна точка на икономическия растеж и пазара на труда.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3263
Date: 2017


Files in this item

Files Size Format View
df7415c159172a7 ... b38d26f5b200d637381e18.pdf 1.940Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов