Финансови аспекти в осъществяването на социалната политика на РБългария през периода 2000–2015 г.

DSpace/Manakin хранилище

Финансови аспекти в осъществяването на социалната политика на РБългария през периода 2000–2015 г.

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: Финансови аспекти в осъществяването на социалната политика на РБългария през периода 2000–2015 г.
Автор: Исмаилов, Танер
Резюме: В статията са изследвани състоянието и тенденциите в развитието на социалната политика на Република България в периода 2000–2015 година. Значимостта на проучването е обусловена от факта, че съгласно Консолидираната фискална програма разходите, които държавата прави в посока осъществяване на социалната си политика, съпоставени към БВП на страната през изследвания период, варират в границите на значителните 14,35% до 18,39%. През разглеждания период в страната се работи в посока към разширяване обхвата и възможностите за развитие на социалната политика. Въпреки промените в икономическата конюнктура, размерът на средствата, които се разходват за социална защита, нараства, което представлява непротиворечиво доказателство за стабилната и устойчива социална политика на РБългария.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3264
Дата: 2017


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
eb0016010d694b3 ... a8fc894769f7f2dc2372b5.pdf 2.683Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов