СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА – ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖАВАНЕ, ВЗАИМОПОМОЩ И КООПЕРИРАНЕ

DLib Repository

СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА – ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖАВАНЕ, ВЗАИМОПОМОЩ И КООПЕРИРАНЕ

Show full item record

Title: СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА – ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖАВАНЕ, ВЗАИМОПОМОЩ И КООПЕРИРАНЕ
Author: Ганева, Ваня
Abstract: В статията се прави опит за изясняване същността, спецификата и ролята на социалната и солидарна икономика в съвременния свят. Също така се разсъждава върху това доколко тя следва да бъде обект на внимание от страна на икономическата социология като наука, в контекста на връзката с предмета й, и кои подходи и теории в социологията и икономическата социология могат да се използват като обяснителни модели на социалната и солидарна икономика. В заключение се достига до извода, че социалната и солидарна икономика съчетава успешно постигането на икономически и социални цели. Тя допринася за социално приобщаване и включване, и играе важна роля за интегриране на рискови групи като например, хора с умствени и физически увреждания. Социалната и солидарна икономика като част от икономиката на съответното общество се явява обект на изследване от страна на икономическата социология като наука, изучаваща социалните аспекти на икономическия живот. Разработените в съвременната икономическа социология теоретични подходи (за социалните мрежи, социалния капитал, социалната природа на икономическите действия и други) могат да бъдат използвани като обяснителни модели на процесите, протичащи в социалната и солидарна икономика.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3274
Date: 2017


Files in this item

Files Size Format View
5f0d1bcd9f768eb ... 3830c56b05d2e6ab892ca4.pdf 754.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов