ПРЕЦИЗИРАНЕ НА РЕГРЕСИОННАТА ЗНАЧИМОСТ ЧРЕЗ ФИКТИВНИ РЕГРЕСОРИ, ПРОДУКТ НА УИНСОРИЗАЦИЯ НА УСЛОВНИ ПРОМЕНЛИВИ

DSpace/Manakin хранилище

ПРЕЦИЗИРАНЕ НА РЕГРЕСИОННАТА ЗНАЧИМОСТ ЧРЕЗ ФИКТИВНИ РЕГРЕСОРИ, ПРОДУКТ НА УИНСОРИЗАЦИЯ НА УСЛОВНИ ПРОМЕНЛИВИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРЕЦИЗИРАНЕ НА РЕГРЕСИОННАТА ЗНАЧИМОСТ ЧРЕЗ ФИКТИВНИ РЕГРЕСОРИ, ПРОДУКТ НА УИНСОРИЗАЦИЯ НА УСЛОВНИ ПРОМЕНЛИВИ
Автор: Илиев, Никола
Резюме: Регресионната връзка често е изправена пред редица проблеми, сред които липса на статистическа значимост, наличие на висока статистическа грешка и неувереност в резултатите. Преодоляването на въпросните става чрез усложняване на модела или направата на тежки допускания, всяко от които огра- ничава свободата на действие. Не такава е ситуацията при наличието на екст- ремни стойности, тъй като същите не позволяват усложняване на модела или направата на допускания. Те изискват използването на алтернативна методология, каквато е уинсоризацията. Разработена за нуждите на предварителния анализ на данните, уинсоризацията е приложима и при извеждане на регресионната връзка. Независимо от същото, уинсоризацията се характеризира с ключов недостатък – използването ѝ върху данни, за които се приема, че са неусловни, макар същите да се включват в регресионна връзка. Необходим се оказва модел, изразяващ рег- ресионната връзка, отчитайки наличието на екстремуми и преодолявайки същите, в случая чрез фиктивни променливи.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3278
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
374cb7bb2e40072 ... d5b593b70295df641aabfa.pdf 718.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов