ИНВЕСТИЦИИ В БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ – ПАЗАРНА ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ

DLib Repository

ИНВЕСТИЦИИ В БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ – ПАЗАРНА ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ

Show full item record

Title: ИНВЕСТИЦИИ В БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ – ПАЗАРНА ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ
Author: Колев, Николай
Abstract: Обект на студията са благородните метали. Предметът на разработката е фокусиран върху инвестиционните характеристики на благородните метали, тяхната пазарна динамика и тенденции. Изследователската теза се формулира, както следва: Инвестициите в благородни метали са възможност за постигане на възвръщаемост на база устойчиви възходящи борсови тенденции при отчитане на пазарната динамика и корелационните коефициенти на ценови котировки на златото, среброто, платината и паладия. Целта на разработката е да се изследват възможностите за отчитане на позитивна инвестиционна възвръщаемост от операции с благородни метали на база оценка на борсовите тенденции при отчитане на пазарната динамика и корелационните коефициенти на ценови котировки на златото, среброто, платината и паладия.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3280
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
35c3a3b9d50561c ... 125741197a52e2f5048285.pdf 709.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов