ДЕДЕТЕРМИНАНТИ И ПРОИЗВОДНИ, ДЕФИНИРАЩИ ЛИХВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2010-2015)

DLib Repository

ДЕДЕТЕРМИНАНТИ И ПРОИЗВОДНИ, ДЕФИНИРАЩИ ЛИХВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2010-2015)

Show full item record

Title: ДЕДЕТЕРМИНАНТИ И ПРОИЗВОДНИ, ДЕФИНИРАЩИ ЛИХВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2010-2015)
Author: Николаев, Даниел
Abstract: В настоящата разработка са тествани на факторите, влияещи върху лихвени измерители на кредитния портфейл и е оценена на връзката им към подбраната група фактори, към които се очаква, зависимостите да са значими. Оценката на връзката се извършва както във времева серия, така и между членките на ЕС, а целта е извличане на локални за страните – членки константи (пресечки) при прилагане на кръстосан факторен модел и използване на панелни данни. Получените локални алфа коефициенти разбиват получения модел на генерализиран случай за страна – членка и константна специфика на отделната страна – членка, които са използваеми за сравнителна характеристика. Представени са основните зависимости в доходността на кредитния портфейл.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3281
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
fb3b349ff03014b ... 27241cec055ffed9460add.pdf 1.032Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов