ДЕДЕТЕРМИНАНТИ И ПРОИЗВОДНИ, ДЕФИНИРАЩИ ЛИХВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2010-2015)

DSpace/Manakin хранилище

ДЕДЕТЕРМИНАНТИ И ПРОИЗВОДНИ, ДЕФИНИРАЩИ ЛИХВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2010-2015)

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДЕДЕТЕРМИНАНТИ И ПРОИЗВОДНИ, ДЕФИНИРАЩИ ЛИХВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2010-2015)
Автор: Николаев, Даниел
Резюме: В настоящата разработка са тествани на факторите, влияещи върху лихвени измерители на кредитния портфейл и е оценена на връзката им към подбраната група фактори, към които се очаква, зависимостите да са значими. Оценката на връзката се извършва както във времева серия, така и между членките на ЕС, а целта е извличане на локални за страните – членки константи (пресечки) при прилагане на кръстосан факторен модел и използване на панелни данни. Получените локални алфа коефициенти разбиват получения модел на генерализиран случай за страна – членка и константна специфика на отделната страна – членка, които са използваеми за сравнителна характеристика. Представени са основните зависимости в доходността на кредитния портфейл.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3281
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
fb3b349ff03014b ... 27241cec055ffed9460add.pdf 1.032Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов