ДАНЪЧНА ПРАКТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРИ ОБЛАГАНЕ С ПРЕКИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЦИ – АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ

DSpace/Manakin хранилище

ДАНЪЧНА ПРАКТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРИ ОБЛАГАНЕ С ПРЕКИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЦИ – АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДАНЪЧНА ПРАКТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРИ ОБЛАГАНЕ С ПРЕКИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЦИ – АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ
Автор: Александрова, Александрина
Резюме: Установяването на оптимално равнище на данъчните ставки, което да обезпечи изпълнението на поставените в определен период макроикономически задачи, е основен приоритет в провежданата на национално и европейско равнище данъчна политика. Изпълнението на тези задачи е неразривно свързано с основната функция на националната данъчна система – обезпечаването на приходната част на държавния бюджет, което от своя страна се постига посредством данъчните приходи. В качеството си на съществени бюджетни приходоизточници както за националните, така и за европейската фискални системи, както и с оглед протичащия в рамките на ЕС процес на данъчна хармонизация, личният подоходен данък и корпоративният подоходен данък пораждат необходимост от задълбочено проучване и анализ на спецификата в регламентацията им и размера на приложимите в европейските страни данъчни ставки.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3282
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
5a17b21bd139299 ... 19146bb61f279bfa169151.pdf 728.8Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов