ДАНЪЧНА ПРАКТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРИ ОБЛАГАНЕ С ПРЕКИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЦИ – АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ

DLib Repository

ДАНЪЧНА ПРАКТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРИ ОБЛАГАНЕ С ПРЕКИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЦИ – АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ

Show full item record

Title: ДАНЪЧНА ПРАКТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРИ ОБЛАГАНЕ С ПРЕКИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЦИ – АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ
Author: Александрова, Александрина
Abstract: Установяването на оптимално равнище на данъчните ставки, което да обезпечи изпълнението на поставените в определен период макроикономически задачи, е основен приоритет в провежданата на национално и европейско равнище данъчна политика. Изпълнението на тези задачи е неразривно свързано с основната функция на националната данъчна система – обезпечаването на приходната част на държавния бюджет, което от своя страна се постига посредством данъчните приходи. В качеството си на съществени бюджетни приходоизточници както за националните, така и за европейската фискални системи, както и с оглед протичащия в рамките на ЕС процес на данъчна хармонизация, личният подоходен данък и корпоративният подоходен данък пораждат необходимост от задълбочено проучване и анализ на спецификата в регламентацията им и размера на приложимите в европейските страни данъчни ставки.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3282
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
5a17b21bd139299 ... 19146bb61f279bfa169151.pdf 728.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов