ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Автор: Белчев, Стефан
Резюме: Качественият вътрешен одит повишава ефективността на управлението на организациите и допринася за добавянето на стойност и видимото подобряване на дейностите и услугите, на процесите и системите в една организация. Поради тази причина ефективната работа на вътрешния одит би трябвало да e един мощен и полезен инструмент на ръководството за по-добро управление. Доброто взаимодействие между ръководството на организациите от публичния сектор и вътрешния одит допринася за постигане на този баланс, а това взаимодействие следва да бъде доказано чрез изготвянето на професионална оценка. Оценяването и представянето на стойността на вътрешния одит в повечето случаи не са количествено и времево измерими. За може да бъде измерена тази стойност, следва да се изгради ясна концепция за приноса на вътрешния одит, така че да може да се съпостави с установените норми и стандарти. Съществуват различни опции за оптимизиране на функцията по вътрешен одит в публичния сектор в резултат на обективна оценка на неговата ефективност. Ефективността на дейността по вътрешен одит се предопределя от очакванията на заинтересованите страни. В настоящата студия е направен опит за поставяне на критерии за оценка и измерване на резултатите от тази важна функция.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3283
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
f348d12e6b5e764 ... 47e09b40e6460bac0ef48c.pdf 646.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов