МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

DLib Repository

МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Show full item record

Title: МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Author: Димитров, Ради
Abstract: Настоящата разработка представлява интерпретация на счетоводния анализ като методика за рационално управление на определен стопански субект посредством наличната информация от текущото и периодичното счетоводно отчитане. Актуалността на научното изследване може да се обоснове с наложените ограничения при прилагането на технологията за анализ на счетоводни данни в публичния сектор. Обстоятелствата, които налагат последното твърдение, са пряко свързани с методологията на отчетността в бюджетните организации. Научноизследователската цел на разработката е: да се очертаят адекватни практико-приложни възможности за използване на счетоводния анализ при управлението на средствата от Европейския съюз в организациите от публичния сектор.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3285
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
287c2280e913528 ... a137df17e130a0ffcec9b6.pdf 599.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов