МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

DSpace/Manakin хранилище

МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Автор: Димитров, Ради
Резюме: Настоящата разработка представлява интерпретация на счетоводния анализ като методика за рационално управление на определен стопански субект посредством наличната информация от текущото и периодичното счетоводно отчитане. Актуалността на научното изследване може да се обоснове с наложените ограничения при прилагането на технологията за анализ на счетоводни данни в публичния сектор. Обстоятелствата, които налагат последното твърдение, са пряко свързани с методологията на отчетността в бюджетните организации. Научноизследователската цел на разработката е: да се очертаят адекватни практико-приложни възможности за използване на счетоводния анализ при управлението на средствата от Европейския съюз в организациите от публичния сектор.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3285
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
287c2280e913528 ... a137df17e130a0ffcec9b6.pdf 599.4Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов