КОНЦЕПТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО НА ЦЕННОСТТА НА БРАНДА

DSpace/Manakin хранилище

КОНЦЕПТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО НА ЦЕННОСТТА НА БРАНДА

Показване на основна информация на публикация

dc.contributor.author Василева, Стелиана
dc.date.accessioned 2017-07-26T17:16:27Z
dc.date.accessioned 2017-07-26T17:16:32Z
dc.date.available 2017-07-26T17:16:27Z
dc.date.available 2017-07-26T17:16:32Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 1313-6542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10610/3286
dc.description.abstract Редица учени правят разлика между понятията „стойност на бранда“ и „ценност на бранда“, но съществуват и такива (Simon & Sullivan, 1993, p. 29; Krishnan, 1996, p. 390; Rust, Lemon, & Zeithaml, p. 118.), които не правят това разграничение. Според тях има разлика единствено между перспективи, независимо дали от гледна точка на потребителя или компанията, както и между маркетингова или финансова/счетоводна гледна точка. Освен липсата на теорети- чен консенсус съществува и разминаване в използваната терминология за стойност и ценност на бранда. Целта на разработката е, чрез контент анализ да до- каже, че различните перспективи за ценността на бранда не са несъвместими, а по-скоро представляват различни гледни точки, описващи идеята за стойността на бранда. bg_BG
dc.publisher Tsenov Publishing House en_EN
dc.relation.ispartofseries 12;9
dc.subject ценност на бранда bg_BG
dc.subject стойност на бранда bg_BG
dc.subject сила на бранда bg_BG
dc.subject перспективи за бранд ценността bg_BG
dc.subject измерения на бранд ценността bg_BG
dc.title КОНЦЕПТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО НА ЦЕННОСТТА НА БРАНДА bg_BG
dc.type Article bg_BG


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
51b1af0561350fe ... e4312912d232e6f5883465.pdf 558.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на основна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов