ПЛАЦЕБО ЕФЕКТИТЕ В МАРКЕТИНГА И ПОТРЕБИТЕЛСКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

DLib Repository

ПЛАЦЕБО ЕФЕКТИТЕ В МАРКЕТИНГА И ПОТРЕБИТЕЛСКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

Show full item record

Title: ПЛАЦЕБО ЕФЕКТИТЕ В МАРКЕТИНГА И ПОТРЕБИТЕЛСКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ
Author: Решеткова, Атанаска
Abstract: Основна цел на настоящата студия е да се представи методология за изследване влиянието на маркетинговите плацебо ефекти върху потребителската удовлетвореност. В синтезиран вид е представена същността на плацебо ефектите от маркетингови стимули и са дискутирани подходите за тяхното установяване и измерване. Предложен е концептуален модел, обвързващ феномена с потребителската удовлетвореност, и са анализирани възможностите за емпирично му тестване, като са предложени индикаторни променливи на основните конструкти в модела.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3287
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
b9ea9775e784b73 ... 6694067d144c402ba95514.pdf 1.930Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов