РЕШЕНИЯ ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ОПТИМАЛЕН ТЪРГОВСКИ АСОРТИМЕНТ

DLib Repository

РЕШЕНИЯ ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ОПТИМАЛЕН ТЪРГОВСКИ АСОРТИМЕНТ

Show full item record

Title: РЕШЕНИЯ ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ОПТИМАЛЕН ТЪРГОВСКИ АСОРТИМЕНТ
Author: Атанасова, Светла
Abstract: В настоящата разработка като основна цел се поставя изучаването нa теоретичните аспекти на същността на формирането на оптимален търговски асортимент и върху тази основа извеждане на методологични постановки, частично проверени посредством емпирично изследване в реално функциониращи търговски предприятия. За постигане на така поставената изследователска цел в последователност се изясняват теоретичните аспекти на оптималния търговски асортимент; прецизират се теоретичните постановки за същността на формирането на оптимален търговски асортимент и се детерминират етапите в процеса на формиране на оптимален търговски асортимент; осъществява се частично емпирично изследване на формирания оптимален търговски асортимент на реално функциониращи търговски предприятия.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3288
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
dc241d0ae9bedda ... c5dfc3a4fce8e0fcbc62d7.pdf 430.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов