КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА ВЪВ ФИРМЕНАТА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ

DSpace/Manakin хранилище

КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА ВЪВ ФИРМЕНАТА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА ВЪВ ФИРМЕНАТА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ
Автор: Пенков, Орлин
Резюме: Еволюирайки в своето развитие и използвайки своята креативност при осъществяване на целите си, свързани с устойчивата си интернационализация, фирмите откриват и прилагат различни форми на сътрудничество, които допринасят за оптимизиране на разходите им за производство и спомагат за по- конкурентното им позициониране на международната икономическа сцена. Настоящата разработка разглежда именно същността и формите на международното производствено коопериране, в т.ч. съвместно производство при пълна свобода на партньорите, преработка на чужди ресурси, международно субконтракторство, аутсорсинг, лицензиране, франчайзинг, „Joint-Venture”, консор- циум и др. Отделя се специално внимание на конкретните ключови предимства за партньорите, характерни за всяка от разгледаните форми.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3289
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
930b9268dd390af ... 69cf97f7bc36e8d2717f37.pdf 466.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов