БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ – КЛЮЧОВ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ – КЛЮЧОВ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ – КЛЮЧОВ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ
Author: Георгиева, Галя
Abstract: Настоящата разработка се ангажира с изследване ролята на бенефициентите в България при усвояване на европейското финансиране през първия планов период от членството на страната в Европейския съюз (ЕС). Актуалността на изследването се предопределя от ключовото им значение, като преки участници в приложението на европейските финансови средства, предоставени по оперативните програми (ОП) и важността им за икономическото развитие на нашата страна. Ето защо е необходимо да се извърши оценка на цялостния напредък по отношение физическото и финансово изпълнение на програмите, основна роля за който имат самите бенефициенти. Във връзка с това оценката на ефективността на европейските средства в България е необходима, от една страна, за да допри-несе за по-качественото управление през настоящия програмен период, а от друга, за да даде ценна информация и насоки на бенефициентите на тези средства.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3296
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
19124674f9c8b7a ... 0bff5e65ac4bf1d18d0ac7.pdf 797.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов