ПРОГНОЗИРАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ В БЪЛГАРИЯ ДО 2021 Г.

DSpace/Manakin хранилище

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ В БЪЛГАРИЯ ДО 2021 Г.

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОГНОЗИРАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ В БЪЛГАРИЯ ДО 2021 Г.
Автор: Гущеров, Никола
Резюме: Основните консуматори на електроенергия в България са стопанските субекти. Изследването на тяхното потребление би дало отговор на въпроса, дали страната се нуждае от изграждане на допълнителни производствени мощности. Във връзка с това целта на настоящата статия е да изведе прецизна функция на съвкупното търсене на електроенергия от стопанските субекти в страната, с помощта на която да се направят бъдещи прогнози за потреблението. Определени са основните фактори, влияещи върху търсенето на ел. енергия, а именно БВП, цената на електроенергията и електроенергийната интензивност (ЕИ) на икономиката. Коефициентите на еластичност на търсенето спрямо изследваните променливи показват, че с най-силно въздействие е факторът БВП, следван от ЕИ, а най-слабо влияние оказва цената на ел. енергията. Изведената крайна прогноза за 2021 г. има стойност, близка до тази от 2015 г. В основна степен това се дължи на противоположното действие на разглежданите фактори.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3301
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
f3b659581762585 ... 82e7a2ca49c8419ed4e4d5.pdf 489.7Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов