ОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА – ВЪНШЕН ИМПУЛС И/ИЛИ ВЪТРЕШНА НЕОБХОДИМОСТ

DLib Repository

ОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА – ВЪНШЕН ИМПУЛС И/ИЛИ ВЪТРЕШНА НЕОБХОДИМОСТ

Show full item record

Title: ОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА – ВЪНШЕН ИМПУЛС И/ИЛИ ВЪТРЕШНА НЕОБХОДИМОСТ
Author: Тодоров, Тодор
Abstract: Международната търговия е сложна и комплексна дейност, имаща редица допирни точки с останалите дейности от социално-икономическия живот на обществото. Отварянето на икономиката е многопластов и многообразен процес. Той е с различни измерения – икономическо, социално, политическо, правно, културно, екологично и пр. Свободната външна търговия е допълнителен източник на растеж и изгоди за развитите държави, а за по-слабо развитите е възможност за извличане на ползи и догонващо развитие. Българската икономика е органически свързана, функционира и се развива под влияние на три паралелно протичащи процеса. Това са проявите на глобализацията с либерализирането и отварянето на стопанството, европейската интеграция в рамките на ЕС и развити-ето, динамиката и състоянието на вътрешния икономически живот на обществото.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3302
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
6b41461d2262eec ... bb9b629dc4d74ca33f8257.pdf 265.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов