МЕТАМОРФОЗАТА НА ДОМАКИНСКОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ

DLib Repository

МЕТАМОРФОЗАТА НА ДОМАКИНСКОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Show full item record

Title: МЕТАМОРФОЗАТА НА ДОМАКИНСКОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ
Author: Миланова, Петя
Abstract: Икономическото развитие на обществото съществено промени домакинското потребление, неговото съдържание, значение и роля. До неотдавна определението за потребление беше ограничено до процес на задоволяване на човешките потребности, което днес вече не е достатъчно. Съвременната интерпретация на домакинското потребление се разглежда в няколко направления: първо, съвкупност от социални и икономически отношения по повод удовлетворяването на човешките потребности; второ, кръгооборот на доходите и разходите на домакинствата; трето, елемент на съвкупното търсене, обемът на който предопределя темпа на икономическия растеж; четвърто, източник на възпроизводството на човешкия капитал като основен фактор на развитието; пето, количествена и качествена характеристика на равнището и качеството на живот.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3304
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
5689382c28c228a ... 523b9a88a90f05a0afcab9.pdf 408.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов