МЕТАМОРФОЗАТА НА ДОМАКИНСКОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ

DSpace/Manakin хранилище

МЕТАМОРФОЗАТА НА ДОМАКИНСКОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МЕТАМОРФОЗАТА НА ДОМАКИНСКОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ
Автор: Миланова, Петя
Резюме: Икономическото развитие на обществото съществено промени домакинското потребление, неговото съдържание, значение и роля. До неотдавна определението за потребление беше ограничено до процес на задоволяване на човешките потребности, което днес вече не е достатъчно. Съвременната интерпретация на домакинското потребление се разглежда в няколко направления: първо, съвкупност от социални и икономически отношения по повод удовлетворяването на човешките потребности; второ, кръгооборот на доходите и разходите на домакинствата; трето, елемент на съвкупното търсене, обемът на който предопределя темпа на икономическия растеж; четвърто, източник на възпроизводството на човешкия капитал като основен фактор на развитието; пето, количествена и качествена характеристика на равнището и качеството на живот.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3304
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
5689382c28c228a ... 523b9a88a90f05a0afcab9.pdf 408.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов