МЯСТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

МЯСТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: МЯСТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ
Author: Стоева, Василена
Abstract: Брутният премиен приход на застрахователните дружества формира част от брутния вътрешен продукт. Прегледът на застрахователния пазар в България показва доминиращата роля на общото застраховане, тъй като делът му превишава значително този на застраховането ,,Живот‘‘. Европейският застрахователен пазар от своя страна се характеризира с водещо значение на живото-застраховането спрямо общото застраховане. Положителна тенденция в развити-ето на застрахователния пазар е изпреварващата динамика на брутния премиен приход спрямо брутния вътрешен продукт. През анализирания период показателите „застрахователно проникване” и „застрахователна плътност” бележат непрекъснат растеж и показват значителния потенциал на застрахователния сектор в България и неговата значимост за икономиката ни. Въпреки тези тенденции застрахователната индустрия в нашата страна чувствително изостава от нивата, характерни за повечето европейски държави.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3305
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
cdd00e206ac0ba1 ... bbd05abd2bd563e6bec181.pdf 361.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов