МЯСТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

МЯСТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МЯСТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ
Автор: Стоева, Василена
Резюме: Брутният премиен приход на застрахователните дружества формира част от брутния вътрешен продукт. Прегледът на застрахователния пазар в България показва доминиращата роля на общото застраховане, тъй като делът му превишава значително този на застраховането ,,Живот‘‘. Европейският застрахователен пазар от своя страна се характеризира с водещо значение на живото-застраховането спрямо общото застраховане. Положителна тенденция в развити-ето на застрахователния пазар е изпреварващата динамика на брутния премиен приход спрямо брутния вътрешен продукт. През анализирания период показателите „застрахователно проникване” и „застрахователна плътност” бележат непрекъснат растеж и показват значителния потенциал на застрахователния сектор в България и неговата значимост за икономиката ни. Въпреки тези тенденции застрахователната индустрия в нашата страна чувствително изостава от нивата, характерни за повечето европейски държави.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3305
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
cdd00e206ac0ba1 ... bbd05abd2bd563e6bec181.pdf 361.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов