СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА НОИ

DLib Repository

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА НОИ

Show full item record

Title: СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА НОИ
Author: Иванов, Иван
Abstract: Дейностите по профилактика и рехабилитация са съществен елемент от социалноосигурителната система на България със значим капацитет за успешна интеграция на превенцията и преодоляването на последиците от риска като израз на проактивния подход в мениджмънта на социалноосигурителната дейност. Цел на настоящото изследване е да очертае измеренията на институционалното взаимодействие като основа за идентифициране на проблеми и изследване на възможностите за усъвършенстване организацията на работата по реализация на програмата за профилактика и рехабилитация на Националния осигурителен институт.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3306
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
daf6dc548a71167 ... bb427f9e4557185df672c7.pdf 301.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов