СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ОСИГУРЯВАНЕТО В ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

DLib Repository

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ОСИГУРЯВАНЕТО В ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

Show full item record

Title: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ОСИГУРЯВАНЕТО В ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
Author: Йорданов, Йордан
Abstract: Пенсионната система при старост се намира в основата на системата за социално осигуряване, тъй като преодолява един от значимите социални проблеми, свързан с издръжка на лицата в надтрудоспособна възраст. В настоящата разработка посредством пример за осигуряване в доброволен пенсионен фонд се разкрива социално-икономическият потенциал на трети стълб на многоколонната пенсионноосигурителна защита. Постигането на по-висок коефициент на заместване на дохода, резултат от осигуряване в доброволен пенсионен фонд, повишава жизнения стандарт на лицата в надтрудоспособна възраст и способства за редуциране на състоянието на бедност.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3307
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
d190e8c76824f7c ... 9115d3b285e4bc06f5b83f.pdf 612.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов