ПРОМЕНИ В МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ СЛЕД ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II

DSpace/Manakin хранилище

ПРОМЕНИ В МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ СЛЕД ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОМЕНИ В МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ СЛЕД ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II
Автор: Димитров, Павел
Резюме: В настоящата статия се разглеждат проблемите, свързани с въвеждането на изцяло нов подход при оценката на размера на техническите резерви, образувани от застрахователите, работещи по общо застраховане. В нея се прави опит да се установят различията на методологията за оценка, съобразена с международните счетоводни стандарти, използвана до този момент от българските застрахователи, и методологията за оценка, съобразена с изискванията на Европейската Директива „Платежоспособност ІІ”. Разгледани са детайлно методите при определянето на техническите резерви по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, като е направена съпоставка на получените резултати. Очертани са проблемите и перспективите, които стоят пред българските застрахователи при паралелното определяне на стойностите на застрахователно техническите-резерви по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3308
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
db9a20a45784dd4 ... 465a1f7ced6e100e66cf4e.pdf 370.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов