ПРОМЕНИ В МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ СЛЕД ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II

DLib Repository

ПРОМЕНИ В МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ СЛЕД ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II

Show full item record

Title: ПРОМЕНИ В МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ СЛЕД ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II
Author: Димитров, Павел
Abstract: В настоящата статия се разглеждат проблемите, свързани с въвеждането на изцяло нов подход при оценката на размера на техническите резерви, образувани от застрахователите, работещи по общо застраховане. В нея се прави опит да се установят различията на методологията за оценка, съобразена с международните счетоводни стандарти, използвана до този момент от българските застрахователи, и методологията за оценка, съобразена с изискванията на Европейската Директива „Платежоспособност ІІ”. Разгледани са детайлно методите при определянето на техническите резерви по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, като е направена съпоставка на получените резултати. Очертани са проблемите и перспективите, които стоят пред българските застрахователи при паралелното определяне на стойностите на застрахователно техническите-резерви по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3308
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
db9a20a45784dd4 ... 465a1f7ced6e100e66cf4e.pdf 370.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов