СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО

DSpace/Manakin хранилище

СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО
Автор: Николаева, Нора
Резюме: В настоящата статия е направено концептуално изследване на същността и значението на дейността по промоция на здравето на работното място и нейното практическо приложение в България. Анализират се основните проблеми в процеса на внедряване на тази дейност у нас в контекста на комплексната дейност по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Обосновава се необходимостта от обществено осъзнаване на социално-икономическите и здравни ефекти от здравнопромотивните мероприятия на работното място у нас. Представено е разбирането на автора за възможността от предприемането на конкретни мерки и подходи за подобряване на промоцията на здравето сред работещите в България.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3310
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
84291f26c1578af ... c2fdb4a9fef312d3d7be5f.pdf 544.5Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов