СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТРУДА И ПРОБЛЕМИ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТРУДА И ПРОБЛЕМИ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТРУДА И ПРОБЛЕМИ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Author: Маринов, Мартин
Abstract: Спецификата и изискванията на учителската професия, измеренията на икономическата активност и заплащането на труда имат определящо значение за формиране на стандарта и качеството на живот и равнището на пенсионноосигурителната защита на учителите. Формирането на нива на заплащане в сферата на образованието около и дори под средните за страната се превръща в традиционно за съвременното българско общество, а механизмът на функциониране на социалното осигуряване трансформира осигурителните права в съответстващи на трудовите доходи на учителите пенсии в неособено високи размери. Цел на настоящата разработка е, в рамките на провокираната дискусия, да предложи механизъм за обвързване и повишаване размерите на учителските пенсии съобразно значимостта и приноса на труда на учителите за развитието и просперитета на българското общество.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3311
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
b5e36aa286a4914 ... 4487aa4213132b9cfd6d70.pdf 700.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов