СЧЕТОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ОТ КЛИЕНТИ (ПО ПРИМЕРА НА ТОВАРНИТЕ АВТОТРАНСПОРТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ)

DLib Repository

СЧЕТОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ОТ КЛИЕНТИ (ПО ПРИМЕРА НА ТОВАРНИТЕ АВТОТРАНСПОРТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ)

Show full item record

Title: СЧЕТОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ОТ КЛИЕНТИ (ПО ПРИМЕРА НА ТОВАРНИТЕ АВТОТРАНСПОРТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ)
Author: Стоянов, Марий
Abstract: Разчетните отношения в товарното автотранспортно предприятие се формират още от момента на неговото учредяване. Голям обем разчетни операции се реализират при неговото функциониране. Разчети възникват и при обявяването на автотранспортното предприятие с товарна дейност в ликвидация и несъстоятелност. Основни форми на проявление на разчетите са вземанията и задълженията. Навременното уреждане на вземанията от клиенти е от особена важност за автотранспортното предприятие, извършващо товарна дейност, тъй като са едни от основните източници на финансови средства за предприятието. Настоящото изследване е насочено към разработване на примерни подходи за разграничаването на неплатежоспособните от платежоспособните контрагенти и адаптиране на съществуващите модели за счетоводно отчитане на трудносъбираемите вземания към специфичните особености на товарната автотранспортна дейност.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3313
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
aa75dc1f72e0e81 ... 25d36a552ced65dd201db9.pdf 544.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов