НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА БЮДЖЕТНА ДЕЙНОСТ (ПО ПРИМЕРА НА УЧИЛИЩАТА В СИСТЕМАТА НА МОН1)

DLib Repository

НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА БЮДЖЕТНА ДЕЙНОСТ (ПО ПРИМЕРА НА УЧИЛИЩАТА В СИСТЕМАТА НА МОН1)

Show full item record

Title: НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА БЮДЖЕТНА ДЕЙНОСТ (ПО ПРИМЕРА НА УЧИЛИЩАТА В СИСТЕМАТА НА МОН1)
Author: Гутева, Петя
Abstract: Настоящата разработка има за цел да представи насоки за счетоводен анализ на разходите за бюджетна дейност, прилагайки инструментариум от методи, техники и показатели към емпирични данни. За постигането ѝ се решават следните задачи: изяснява се същността и се представят насоки за осъществяване на счетоводния анализ на разходите за бюджетна дейност; извършва се анализ на база счетоводната информация за разходите за бюджетна дейност в бюджетните организации от системата на МОН; в резултат на анализа се представят изводи и се установяват тенденции. Защитава се тезата, че анализът на база счетоводна информация за разходите за бюджетна дейност е от особено значение за законосъобразното и ефективното използване на бюджетните средства. В резултат на извършения счетоводен анализ се установяват тенденциите в развитието на разходите за бюджетна дейност в изследваните бюджетни организации за периода 2013–2015 г. и се идентифицират области за подобряване на финансовото състояние на бюджетните организации.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3314
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
5fd1c9884e25e7b ... bb802a2a63cedc0c6496fe.pdf 538.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов