СОБСТВЕНИЯТ КАПИТАЛ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

DSpace/Manakin хранилище

СОБСТВЕНИЯТ КАПИТАЛ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СОБСТВЕНИЯТ КАПИТАЛ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Автор: Михайлова, Мариета
Резюме: Статията е посветена на собствения капитал във финансовите от-чети на нефинансовите предприятия. Целта на изследването е да се разкрие как се представя информацията за капитала във финансовите отчети на предприятието и да се определят изискванията, на които трябва да отговаря информацията. За постигане на целите на изследването следва да се решат няколко за-дачи, които се отнасят до: изясняване на качествените характеристики, на които трябва да отговаря информацията, представяна във финансовите отчети на предприятието; конкретните изисквания за представяне на капитала в съставните части на финансовите отчети; и връзката между тях. Финансовите отчети се съставят периодично от всяко предприятие. Въз основа на информацията, която се съдържа в тях, потребителите придобиват представа за неговото финансово състояние, финансовите резултати и изменени-ята във финансовото му състояние. Тя служи за вземане на стопански решения от страна на ползвателите на финансова информация – закупуване, продажба или държане на капиталови и дългови инструменти, както и представяне и погасяване на заеми и други форми на кредит.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3315
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
eb839df22b6b50b ... 0709837ae0d5de53a180c9.pdf 279.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов