МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

DLib Repository

МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Show full item record

Title: МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Author: Събев, Иван
Abstract: Приходите са основен обект на счетоводно отчитане в предприятието. Те са стойностен показател с обобщаващо значение за осъществяването на икономическата дейност и практически измерват финансовото състояние и стабилност на предприятията. Съвременните икономически условия определят необходимостта от оптимизиране, подобряване и ефективно управление на отчетния процес на изследваните обекти. Научната разработка изследва модела за счетоводната политика за признаване, оценяване и отчитане на приходите от дейността на промишлените предприятия и възможностите за неговото практическо апробиране.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3316
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
c75b3982f60ec24 ... 9914752f2344c544e96eb2.pdf 336.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов