МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

DSpace/Manakin хранилище

МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Автор: Събев, Иван
Резюме: Приходите са основен обект на счетоводно отчитане в предприятието. Те са стойностен показател с обобщаващо значение за осъществяването на икономическата дейност и практически измерват финансовото състояние и стабилност на предприятията. Съвременните икономически условия определят необходимостта от оптимизиране, подобряване и ефективно управление на отчетния процес на изследваните обекти. Научната разработка изследва модела за счетоводната политика за признаване, оценяване и отчитане на приходите от дейността на промишлените предприятия и възможностите за неговото практическо апробиране.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3316
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
c75b3982f60ec24 ... 9914752f2344c544e96eb2.pdf 336.8Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов