ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ – СИНТЕЗ МЕЖДУ ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ

DLib Repository

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ – СИНТЕЗ МЕЖДУ ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ

Show full item record

Title: ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ – СИНТЕЗ МЕЖДУ ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ
Author: Гатева, Цветозария
Abstract: Управлението на обществото, икономиката и социалната сфера се базира на достатъчна по обем, обективна, разнообразна и детайлизирана информация. За да отговори на нарасналите потребностите от надеждна, навременна и сравнима статистическа информация, статистическата институция извършва редица промени както в методологиите на изследванията, така и в организационната си структура. Статията има за цел да представи развитието на статистическата институция от създаването й през 1880 г. до настоящия момент. Акцентира се върху основните проблеми и предизвикателства пред държавния статистически орган през различните периоди, измененията в неговата подчиненост, значимостта на извършваните промени в структурно и организационно отношение и постигнатите резултати.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3319
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
cb064f55fc060b8 ... b2582678ffb25f71a48d02.pdf 390.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов