СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Author: Петков, Михаил
Abstract: Актуалността на темата се определя от факта, че кооперациите са особен вид стопански структури, които в условията на пазарно стопанство и силна конкурентна среда, осъществяват стопанска дейност за задоволяване на икономическите, социалните и културни потребности на своите член-кооператори. Проблемът, свързан с тяхната устойчивост и бъдещото им развитие, е необходимостта, от по-голям брой кооперации да изградят ясна визия за ползите от своето начинание и за възможностите за подпомагане на селскостопанското производство. Основната цел на публикацията е да бъдат изведени тенденциите в развитието на земеделските кооперации и мерките за минимализиране риска от спад в производствeната им дейност. Задачите които сме си поставили, са: анализ на развитието на земеделските кооперации; разкриване ролята на Общата селскостопанска политика /ОСП/ за устойчивото им развитие; идентифициране на възможностите за финансиране; извеждане на тенденциите в развитието и мерките за минимализиране на рисковете в селскостопанската дейност.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3326
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
0f6e68175c72f65 ... 88037410710f0d98e735a1.pdf 355.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов