СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ СТОПАНСТВА

DLib Repository

СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ СТОПАНСТВА

Show full item record

Title: СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ СТОПАНСТВА
Author: Тодорова, Милена
Abstract: Актуалността на темата се определя от възможностите, които предлагат биологичните стопанства. Те се свързват с опазване на околната среда и човешкото здраве, както и с възможността за акумулиране на приходи чрез природощадящи практики. Проблемът, свързан с преминаването към стартиране на производство в биостопанства, е необходимостта, по-голям брой производители да осъзнаят нуждата от такъв тип производство. Основната цел на публикацията е да бъдат изведени хипотетични пътища за развитие на биопроизводството в България. Задачите на изследването са: ретроспективен анализ на Общата селскостопанска политика (ОСП); открояване на възможностите за финансиране на биопроизводствата по ОСП; анализ на развитието на биопроизводството в България и извеждане на възможни сценарии.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3327
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
686817463a2aa9e ... ef6cceb20cfbc95c072978.pdf 364.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов