МЯСТО И РОЛЯ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В ПОЛИТИКАТА НА ПРОДАЖБИ В ХОТЕЛИЕРСТВOТО

DSpace/Manakin хранилище

МЯСТО И РОЛЯ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В ПОЛИТИКАТА НА ПРОДАЖБИ В ХОТЕЛИЕРСТВOТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МЯСТО И РОЛЯ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В ПОЛИТИКАТА НА ПРОДАЖБИ В ХОТЕЛИЕРСТВOТО
Автор: Борисова, Милена
Резюме: Статията има за цел да анализира процесите на формиране на цената и влиянието им върху увеличаване на приходите в хотелиерската индустрия. Откроени са предпоставките за прилагането на ценови бариери. Дискутирани са основните видове цени, методите за ценообразуване и тяхното използване за увеличаване на продажбите както на основни, така и на допълнителни туристически услуги. Акцент е поставен върху факторите, оказващи влияние върху потребителите при вземане на решение за резервация. Отделено е място на основните елементи, съставляващи неизменна част от този маркетингов подход. Авторът защитава тезата, че без правилен избор на стратегия за ценообразуване оптимизирането на прихода, което е основна цел на ревеню мениджмънта, не би било ефективно.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3331
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
4a824ef17dc416a ... fc7817ab4b875daf7d7d1b.pdf 534.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов