ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ

DSpace/Manakin хранилище

ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ
Автор: Русенов, Георги
Резюме: Целта на статията е да бъде представена фирмената устойчивост като базов елемент на мениджмънта. Основната област на изследването е устойчивостта на организационно ниво, която се постига при разкриване на потенциалите в организацията от страна на мениджърите. Задачите, които са залегнали в разработката, са: „Да се дефинира понятието организационна устойчивост”; „Да се определи значението на мениджмънта при постигане на устойчивост в организацията”; „Да бъдат изведени основните елементи на устойчивото управление на организацията”. Теза: Поддържането на устойчивост е основна цел на организацията. Изводи: „Под устойчивост в организацията се разбира способността й, в определен период от време да запази ефективността си в допустими граници.”; „Устойчивият мениджмънт е стратегически актив, защото позволява ефикасно да бъдат постигнати организационните цели.” „Устойчивото управление изисква: приспособяване към обкръжаващата фирмата среда при осъществяване на икономическа дейност; единство между цели и стратегии, обект и субект на управление; промени според новите параметри на бизнес средата.”
URI: http://hdl.handle.net/10610/3334
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
5338ea7345f8a70 ... 269067ca13271d1d6d8c62.pdf 344.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов