ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА – КОМПОНЕНТ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

DLib Repository

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА – КОМПОНЕНТ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Show full item record

Title: ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА – КОМПОНЕНТ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Author: Бабаджанов, Божидар
Abstract: Представянето на дадена стратегия е резултат от сбора между потенциала на стратегията и нейното изпълнение. Проблематиката следва посоката на това, до каква степен стратегията е натоварена с градивна перспективност и доколко изпълнението ѝ е точно отражение на същинския замисъл на мениджърите. Изследователското търсене е продиктувано от съвременната динамична икономическа обстановка и постоянните изменения във външната обкръжаваща среда на организацията, които поставят мениджърите в позиция на търсене на нови подходи и управленски техники за адекватно посрещане на предизвикателствата и реалностите, стоящи пред тях.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3337
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
0698e655df8b4c9 ... 7cd887f87ff2e29ffe41e3.pdf 318.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов