ВЛИЯНИЕ НА СИТУАЦИЯТА ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР

DLib Repository

ВЛИЯНИЕ НА СИТУАЦИЯТА ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР

Show full item record

Title: ВЛИЯНИЕ НА СИТУАЦИЯТА ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР
Author: Иванова, Снежина
Abstract: Управлението на човешкия фактор е управление на поведението му. В настоящето изследване се разглежда човешкото поведение и неговата еволюционна същност. Изяснени са основните фактори, които го определят, както и тяхната взаимна връзка. В настоящата разработка на основата на анализ на литературни източници са разгледани някои прояви на поведението на човека, повлияни от ситуацията и еволюционната взаимовръзка между факторите, които ги формират.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3339
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
00a113eb01ba7fe ... 9509da24ccde0824ada2b9.pdf 432.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов