ФИНАНСОВАТА НАУКА В ПРОМЕНЯЩА СЕ ЕВРОПА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

DLib Repository

ФИНАНСОВАТА НАУКА В ПРОМЕНЯЩА СЕ ЕВРОПА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

Show full item record

Title: ФИНАНСОВАТА НАУКА В ПРОМЕНЯЩА СЕ ЕВРОПА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ
Author: Захариев, Андрей
Abstract: С отбелязването на 65-годишнината от създаването на първата българска академична катедра по финансови науки (7–8 април 2017 г.) в СА „Д. А. Ценов” – Свищов се даде достойна оценка и се откри дебат за съграденото през годините, предизвикателствата пред настоящето и перспективите за развитие в бъдещето. Проведената международна научнопрактическа конференция на тема: „Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа” регистрира подобаващ интерес от страна на български и чуждестранни учени, работещи в областта на финансите, както и от представители на финансовата практика. Участие в научния форум взеха 104 души от седем държави и два континента, с 92 доклада по проблемите на корпоративните финанси, инвестициите, публичните финанси, банковото дело и макрофинансовата политика. Катедрата – домакин подготви шест пленарни доклада чрез нейни представители в шестте йерархични нива на академичното развитие: студенти, докторант, асистент, главен асистент, доцент и професор.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3375
Date: 2017


Files in this item

Files Size Format View
fd3e237898ce8e0 ... 1f910eb31b9469751c4fbc.pdf 5.607Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов