ИНФОРМАЦИОННИ АСПЕКТИ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

DSpace/Manakin хранилище

ИНФОРМАЦИОННИ АСПЕКТИ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИНФОРМАЦИОННИ АСПЕКТИ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Автор: Шопова, Маргарита
Резюме: Престъпността е явление с висока социална цена и застрашава както нормалното функциониране на обществото, така и личната неприкосновеност, собствеността, честта и достойнството на гражданите. В студията се представят основни аспекти на статистическото изследване на престъпността. Изяснена е същността на престъпността като обект на статистическо изучаване. Представени са основните източници на данни и някои проблеми на информационното осигуряване. Описана е системата от статистически показатели за характеризиране на регистрираната престъпност. Изяснени са възможностите за статистическо изследване на латентната престъпност. Разгледани са особености при статистическото изследване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3424
Дата: 2017


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
c99e5623e75c02a ... e0178e0dc0b7f85c179991.pdf 3.083Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов