КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ – ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ И ПЕРСПЕКТИВИ

DLib Repository

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ – ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Show full item record

Title: КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ – ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Author: Попова-Йосифова, Надежда
Abstract: Формирането на Концептуалната рамка за финансова отчетност е бавен еволюционен процес, който е повлиян от редица икономически, социални и политически фактори в световен мащаб. През последните години активно се дискутира съдържанието на рамката от професионални организации, изследователи в сферата на счетоводството и финансите и други заинтересовани лица. Проблематиката придобива все по-голяма актуалност и значимост, тъй като предназначението на Концептуалната рамка за финансова отчетност е освен да подпомага Съвета за Международни счетоводни стандарти (СМСС) при усъвършенстването на стандартите, да ръководи всички заинтересовани страни при тяхното тълкуване, както и да подпомага съставителите на финансови отчети, когато стандартите позволяват избор на счетоводни политики. В настоящата статия се анализират основните проблемни моменти в съдържанието на Концептуалната рамка за финансова отчетност, като се представя хронологията в развитието на рамката и се дискутират публикации на водещи професионални организации и изследователи.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3430
Date: 2017


Files in this item

Files Size Format View
6161ee775a28853 ... 0f2a7357fec762a82cd767.pdf 648.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов