Списание "Бизнес управление"

DLib Repository

Списание "Бизнес управление"

 

Списание "Бизнес управление" е единственото специализирано списание по мениджмънт в страната. Издава се от СА "Д. А. Ценов" – Свищов. Рожба на демократичните промени, с едва двадесет и четири годишна история, списанието се наложи сред специализираните научни издания у нас. На своите страници то отразява състоянието и развитието на теорията и практиката на мениджмънта и предприемачеството, на националния и международния бизнес. Поддържаните рубрики обхващат направления като: мениджмънт теория, мениджмънт практика, бизнес практика, маркетинг, международен бизнес, информационни технологии, рецензии, прегледи и практически опит.

Recent Submissions

View more

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов