Природни ресурси и икономически разтеж

DLib Repository

Природни ресурси и икономически разтеж

Show full item record

Title: Природни ресурси и икономически разтеж
Author: Гечев, Румен
Abstract: Изследването разкрива взаимните връзки и зависимости между природните ресурси и икономическия растеж. Подчертава се особеното значение на качествените параметри на динамиката на Брутния вътрешен продукт, в т.ч. ресурсният и енергиен интензитет и съотношението между използваните възпроизводими и невъзпроизводими ресурси. Направен е опит за оценка на реалните възможности за широкото използване на така наречените алтернативни енергийни източници на основата на анализа ползи : разходи на фирмено равнище. Защитава се тезата, че изчерпването на невъзпроизводими ресурси налага промени в националните приоритети и води до съществени промени в световното стопанство. Устойчивото развитие се превръща в условие за успешна адаптация към новите условия и поддържане на достатъчна конкурентоспособност както на национално, така и на фирмено равнище.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1335
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
5_PDFsam_1_2011.swf 436.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов