РЕНЕСАНСЪТ НА ТЕОРИЯТА НА РАСТЕЖА

DLib Repository

РЕНЕСАНСЪТ НА ТЕОРИЯТА НА РАСТЕЖА

Show full item record

Title: РЕНЕСАНСЪТ НА ТЕОРИЯТА НА РАСТЕЖА
Author: МЛАДЕНОВА, Зоя
Abstract: Публикацията си поставя за цел да изясни най-новите развития в теорията на растежа. Тезата, върху която стъпва автора, е, че са налице неоспорими доказателства, според които от средата на 80-те години на ХХ в. в рамките на доминиращата теоретична парадигма – неокласическата, се възражда интересът към теорията на растежа, което довежда до много нови и важни развития в дадената научна област. Публикацията е структурирана в три части. В първата част авторът изяснява причините за ренесанса в теорията на растежа през последните десетилетия на ХХ век. Втората част анализира ендогенните модели на икономически растеж като основната теоретична новост. Акцентът тук е върху основополагащите приноси на П. Роумър и Р. Л укас. В третата част са систематизирани други нови насоки на икономическите изследвания върху растежа, сред които с особено значение е ориентацията към т.нар. „фундаментални” определители на растежа. В заключението авторът отбелязва, че според него преориентацията от проблемите на краткосрочните колебания към проблемите на растежа в най-новите икономически изследвания не е временна и конюнктурна, а устойчива и дългосрочна и ще се запази в обозрима перспектива.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1337
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
64_PDFsam_1_2011.swf 569.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов