ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ASWIN” В СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ASWIN” В СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ASWIN” В СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ
Автор: Дочев, Михаил
Резюме: Счетоводството е основна информационна система в предприятието. Като система за информация тя има за задача да създава информационни съвкупности, свързани с управлението на различните стопански субекти. Счетоводната информация е сбор от сведения (данни) за протичащите факти, явления и процеси в отделното предприятие. Като цяло тя е съвкупност от сведения за имущественото и финансовото състояние на предприятието, за настъпилите промени в него в резултат на протеклите стопански операции, за цялостната дейност на предприятието и за постигнатите икономически резултати от нея.За да се изгради една стройна система за счетоводна информация, задължително трябва да се премине през виадукта на използване на програмните продукти за счетоводството. Един от най-качествените видове софтуер е ASWIN.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1343
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
5_split_BU_1-2011.swf 179.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов