ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ASWIN” В СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ

DLib Repository

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ASWIN” В СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Show full item record

Title: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ASWIN” В СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ
Author: Дочев, Михаил
Abstract: Счетоводството е основна информационна система в предприятието. Като система за информация тя има за задача да създава информационни съвкупности, свързани с управлението на различните стопански субекти. Счетоводната информация е сбор от сведения (данни) за протичащите факти, явления и процеси в отделното предприятие. Като цяло тя е съвкупност от сведения за имущественото и финансовото състояние на предприятието, за настъпилите промени в него в резултат на протеклите стопански операции, за цялостната дейност на предприятието и за постигнатите икономически резултати от нея.За да се изгради една стройна система за счетоводна информация, задължително трябва да се премине през виадукта на използване на програмните продукти за счетоводството. Един от най-качествените видове софтуер е ASWIN.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1343
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
5_split_BU_1-2011.swf 179.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов