ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Автор: Симеонова, Росица
Резюме: Строителството се отнася към най-материалоемките отрасли на икономиката. Материалните разходи се явяват основен компонент на себестойността на строителната продукция/услуги. Това предопределя и значимостта на въпросите, свързани с отчитането на материалите. Тяхното изследване изисква съобразяването с особеностите и характера на строително монтажните дейности. Те следва да се вземат под внимание при оценяването на материалите както при тяхното придобиване, така и при потреблението (намалението) им.В строително-монтажните дейности се използват разнообразни по състав и предназначение материали – строителни материали, конструкции и детайли, кофражни материали и др. Част от тези материали се доставят от отвън, а за други се организира производство в самите предприятия – бетонови възли, варови центрове, арматурни дворове, цехове за дограма и др. Направени са предложения за организиране на адекватно счетоводно отчитане (синтетично и аналитично), което да позволи осигуряването на информация за състоянието и движението на различните групи строителни материали.Търсенето на решения за подобряване отчитането на материалите в строителството е съобразено с особеностите на различните видове материали. Предложени са варианти за отчитане на следните групи материали: строителни материали, конструкции и детайли; кофражни материали; и дървен кофраж, метални кофражни платна и метални скелета.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1344
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
19_split_BU_1-2011.swf 564.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов