ЕВОЛЮИРАЩАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕТО НА БИЗНЕСА

DLib Repository

ЕВОЛЮИРАЩАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕТО НА БИЗНЕСА

Show full item record

Title: ЕВОЛЮИРАЩАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕТО НА БИЗНЕСА
Author: Захариева, Галина
Abstract: Регулирането е неотменна част от управлението на днешната икономическа система на национално, регионално и глобално равнище. Неговата роля обаче е силно повлияна от редица процеси, протичащи в световен мащаб, като интеграция, интернационализация, регионализация и глобализация. Целта на разработката е да се откроят основните тенденции в регулирането на стопанската дейност, като се вземат предвид неговите измерения - политическо, процесуално, структурно, обществено и икономическо. В статията се разглеждат същността и видовете регулации, регулативната функция на държавата в ретроспективен план и новите моменти в регулирането, като се прилагат подходи за систематизация и теоретично обогатяване на концепцията за регулирането.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1352
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
4_split_BU_1-2014.swf 572.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов