АКТИВНА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ НЕЙНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ

DSpace/Manakin хранилище

АКТИВНА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ НЕЙНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АКТИВНА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ НЕЙНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ
Автор: Пантелеева, Силвия
Резюме: Активната политика по заетостта е ключово направление на организирани действия на съвременната държава със социално-пазарна икономика, за справяне със социалните проблеми – безработица, бедност и социално изключване, наред с провежданата пасивна политика, намираща израз в покриване на последиците от тях. На превантивната политика, в частност активната, се дава приоритет, поради необходимостта по пътя на активното включване на пазара на труда, организирането на алтернативни форми на заетост, създаването на стимули за бизнеса към икономическа активност, организирането на формално и неформално обучение и образование, да се намерят оптимални решения на горепосочените социални проблеми. Не бива да се игнорира и значимостта на провежданата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с нейните седем оси, асоциирани с основните пътеки за излизане от кризисната социално-икономическа ситуация, с преки последици върху макроикономическото развитие на европейската икономика.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1353
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
33_split_BU_1-2012.swf 492.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов