АКТИВНА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ НЕЙНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ

DLib Repository

АКТИВНА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ НЕЙНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ

Show full item record

Title: АКТИВНА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ НЕЙНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ
Author: Пантелеева, Силвия
Abstract: Активната политика по заетостта е ключово направление на организирани действия на съвременната държава със социално-пазарна икономика, за справяне със социалните проблеми – безработица, бедност и социално изключване, наред с провежданата пасивна политика, намираща израз в покриване на последиците от тях. На превантивната политика, в частност активната, се дава приоритет, поради необходимостта по пътя на активното включване на пазара на труда, организирането на алтернативни форми на заетост, създаването на стимули за бизнеса към икономическа активност, организирането на формално и неформално обучение и образование, да се намерят оптимални решения на горепосочените социални проблеми. Не бива да се игнорира и значимостта на провежданата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с нейните седем оси, асоциирани с основните пътеки за излизане от кризисната социално-икономическа ситуация, с преки последици върху макроикономическото развитие на европейската икономика.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1353
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
33_split_BU_1-2012.swf 492.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов