ФИРМЕНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-БИЗНЕСА – ДИСТРИБУЦИОННИ ВАРИАНТИ

DSpace/Manakin хранилище

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-БИЗНЕСА – ДИСТРИБУЦИОННИ ВАРИАНТИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ФИРМЕНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-БИЗНЕСА – ДИСТРИБУЦИОННИ ВАРИАНТИ
Автор: Веселинова, Надежда
Резюме: Глобализацията на съвременния свят изисква и ново отношение към дистрибуцията. Появата и практическата приложимост на информационните технологии води до формиране на нова подсистема в истрибуцията подсистемата на електронната дистрибуция. В съвременния етап на развитие на международните пазари се наблюдават следните основни тенденции: трансформации в структурата на единния пазар; стандартизиране на продукта;създаване на нова информационна среда. Динамичната среда на световната икономика определя и спецификата в е-бизнеса на фирмите, изразяващ се в посока на маркетинговите трансформации и стратегическата маркетингова активност, а също и промени по отношение на маркетинговия микс. Във връзка с това са анализирани алтернативните варианти на маркетинг каналите за реализация на международните пазари.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1355
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
61_split_BU_1-2012.swf 195.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов